လက်မှတ်

၁

SGS-Reach Test (တရုတ်ဗားရှင်း)

၂

SGS ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ Rohs (တရုတ်ဗားရှင်း)

၃

IXPE စီးရီးထုတ်ကုန်များ